Jan Włodarek i Przyjaciele Strona Główna
Jan Włodarek i Przyjaciele - Warunki Rejestracji

Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare).


Aneks do postanowień ogólnych Regulamin Forum JWIP.PL

Forum JWIP.PL jest płaszczyzną wymiany poglądów na tematy kulturystyki, sportów siłowych i dziedzin z nimi związanych.. Jego główną zasadą jest wolność słowa, powiązana jednakże z pełną odpowiedzialnością za to słowo. Wolność jednak nie może być rozumiana jako samowola.

Forma i publikowane treści, zależne są od samych użytkowników. Wyrazem troski o jakość publikowanych treści, jest niniejszy Regulamin Forum, ustalony w celu zapewnienia przejrzystości obowiązujących norm i zasad

1. Postanowienia ogólne:
1. 1. Możliwość wypowiadania się na forum nie jest prawem, jest przywilejem - wyrazem zaufania Zespołu JWIP.PL do każdego zarejestrowanego użytkownika.
1. 2. Użytkownicy Forum, zobowiązani są do zachowania norm przyjętych w polskim prawie oraz dobrych zwyczajów funkcjonujących w społeczeństwie.
1. 3. Wszelkie publikowane treści muszą mieścić się w granicach Regulaminu. Jeżeli dane pojęcie, czyn, lub zachowanie nie istnieje w regulaminie, a jest niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem zewnętrznym lub dobrym zwyczajem, to tym samym jest niezgodne z regulaminem.
1. 4. Zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
1. 6. Forum nie jest cenzurowane - jest moderowane w celu utrzymania właściwego kształtu dyskusji oraz zachowania zgodności z regulaminem. Aby wspomóc te działania rejestrowane są dane i adresy IP autorów
a) Informacje dot. użytkownika, wpisane podczas rejestracji będą przechowywane w bazie danych Forum.
b ) Informacje te nie będą podawane bez zgody użytkowników żadnym osobami i podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za ewentualne skutki włamań hakerskich prowadzących do pozyskania tych danych
c) Wskazane jest aby nick (nazwa) użytkownika składała się z liter lub liter i cyfr
d) Niedozwolony jest nick złożony z samych identycznych znaków - takie nicki będą kasowane.
e) Maksymalna liczba linijek w podpisie to 3 - bez banerów/buttonow/obrazków.
1. 7. Webmaster, administrator i moderatorzy tego forum, mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.
a) Administrator Forum ma prawo powoływać i odwoływać moderatorów, działających zgodnie z zasadami omówionymi w rozdz. 3.
b) Użytkownicy zobowiązani są zastosować się do próśb i nakazów obsługi forum.
1. 8. Na forum obowiązuje zakaz reklamy - także innych forów oraz produktów będących w sprzedaży,.
1. 9. Zabronione są wszelkie formy propagowania ideologii totalitarnych i rasistowskich.
1. 10. Wszelkie objawy ciężkiego */ trollingu będą traktowane w jedyny sposób - blokadą użytkownika lub natychmiastowym usunięciem z listy użytkowników.
1. 11. Złamanie zasad określonych w regulaminie, a w szczególności publikowanie treści naruszających obowiązujące prawo, dobre zwyczaje może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (w przypadku z naruszenia prawa powiadomieniem odpowiednich władz),.

2. Zasady formułowania postów
2. 1. Pamiętaj - jesteś gościem na stronie JWIP.PL - uszanuj ten fakt - postępuj tak, jakbyś sam chciał by goście zachowywali się w Twoim domu.
2. 2. Przed napisaniem czegokolwiek, zapoznaj się z zasadami ogólnymi, jakie panują na tym forum oraz z normami przyjętymi dla poszczególnych działów, wybierając dział odpowiedni dla tematu, który zamierzasz poruszyć
2. 3. Zanim powołasz jakikolwiek nowy temat, sprawdź, czy kwestie, które chcesz poruszyć, nie były już przedmiotem dyskusji. Obowiązuje zasada: Jeden temat - jeden problem. Nie poruszaj wielu problemów - wątków w jednym temacie.
2. 4. Obowiązującą zasadą jest pisanie postów zgodnie z tematem danego wątku. Swoje wypowiedzi dostosuj do istoty tematu - nie zmieniaj jego meritum - nie wprowadzaj zamieszania wprowadzając np. treść dotyczącą życia osobistego.
2. 5. Na ogół zwracając się bezpośrednio do innego użytkownika zachowaj formę grzecznościową, jakiej on sam zwykł używać, a w szczególności jakiej on używa wobec Ciebie.
2. 6. To co i jak piszesz, świadczy o Tobie - pisz schludnie, rzeczowo, jasno zrozumiale. Jeżeli potrafisz pisz używając polskich czcionek. W razie potrzeby weź do ręki słownik i sprawdź
.2. 7. Miej wyczucie co może być interesującym, co śmiesznym, a co wprowadza w żal i poirytowanie lub budzi politowanie - nie pisz treści (głupot), które mało kogo śmieszą i bawią oraz interesują.
2. 8. Używaj edycji postu. Nie przesadzaj z wielkością ani kolorem czcionki- daj pracować w spokoju innym! Kolor czerwony czcionki, duże litery, podkreślenie zwyczajowo zarezerwowany jest dla administracji i moderatorów forum, powstrzymaj się od jego używania
2. 9. Cytując innego użytkownika, nie cytuj całego postu - wybierz tylko tą część wypowiedzi, do której zamierzasz się odnieść. Szanuj miejsce na forum, a przede wszystkim czas innych użytkowników.
2.10. Przestrzegaj prawo autorskie - ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami)..
2. 11. Stosując sarkazm lub ironię, czy kontrastowe porównania - dbaj o to, by nie godziły one w bezpośrednio w godność innych użytkowników lub ich wiarę
2. 12. Zakazane jest dublowanie postów ( będą takie kasowane).
2. 13.Nie spamuj, nie nabijaj postów bezsensowną lub nietematyczną treścią
2.14. Nie pisz do nikogo z obsługi forum na Skype, gg, e-mail, etc. jeśli sobie tego nie życzą. Domyślnie - sobie tego nie życzą.
2. 15. Nie polemizuj z obsługą forum, wykonaj polecenie.. Uwagi zgłaszaj na podany kontakt
2. 16. Przestrzegaj zasad poszczególnych tematów i wątków, jeżeli takie zostały określone.
2. 17. Jeśli masz "swoje" forum to ( z wyjątkiem członków Zespołu JWIP.PL) nie zapraszaj do siebie.

3. Zasady Moderowania Forum
Każdy ma prawo wyrażania swojej opinii, ale nie każda opinia musi być tutaj zamieszczana.
3. 1. Ingerencja w czyjąkolwiek wypowiedź jest czymś nadzwyczajnym - środkiem ostatecznym; następuje tylko w przypadkach naruszenia regulaminu forum. Do jej stosowania upoważniona jest obsługa forum.
3. 2. Moderator: jest znany z nicka, działa jawnie:
a ) Moderator podejmuje decyzje wyłącznie w zgodzie z regulaminem forum i własnym sumieniem.
b) Decyzje, o tym kto i za co konkretnie został ukarany, moderator publikuje na forum.
c) Decyzje Moderatora - nie podlegają dyskusjom - podlegają kontroli administratora.
3. 3. Ingerencja Moderatora zawsze ma charakter uznaniowy - następuje kiedy jego zdaniem jest ona konieczną.
a) Moderator stara się wykorzystać dostępne instrumenty przywołania danej osoby do porządku.
b) W sprawach mniej dotkliwych dla użytkownika, Moderator podejmuje decyzje całkowicie samodzielnie
c) W sprawach bardziej dotkliwych, typu odsuniecie kogoś z forum na okres dłuższy niż 7/14/30 dni, wymagana jest zgoda ewentualnie konsultacja co najmniej jeszcze
jednego moderatora bądź admina.
d) W przypadkach recydywy, lub szczególnie nagannego zachowania, moderator ma prawo wnioskowania do admina o definitywne usunięcie z forum konkretnego użytkownika sprawcy wykroczenia, podając stosowne uzasadnienie.
3. 4. W przypadku zastrzeżeń do decyzji moderatora, użytkownik ma prawo odwołania się do admina na jego kontakt , podany na stronie głównej JWIP.
3.5. W przypadku nieobecności moderatora lub braku jego reakcji na rażące wykroczenie użytkownika Forum, stosowne działania niezwłocznie podejmuje Admin.
3.6. Posty zawierające:
a) Słowa powszechnie uważane za wulgaryzmy, sformułowania obraźliwe, obsceniczne, niezrozumiałe,
b) Obrazy lub treści naruszające godność osób trzecich albo powszechnie przyjęte zasady etyki lub estetyki;
c) Treści mające cechy celowej działalności na szkodę JWIP.PL,
d) Treści lub formę umyślne godzącą w porządek albo spokój Forum;
e) Wpisy oparte wyłącznie o argumenty ad personam lub teksty zawierające groźby;
f) Obrazy lub teksty nie związane z tematyką określonego tematu lub wątku;
g) Obszerne przedruki publikacji autorów niebędących użytkownikami forum w szczególności w językach obcych
h) Wpisy rażąco naruszające zasady pisowni, składni lub gramatyki języka polskiego
i) Posty niezwiązane z tematem lub wątkiem dyskusji
..z zasady podlegają kasowaniu,

4. Likwidacja martwych kont i adresów użytkowników.
Okresowo dokonywane będą przeglądy aktywności użytkowników Konta użytkowników, na których przez ostatnie 6 miesięcy nie było ruchu będą trwale likwidowane.
Natychmiastowa usunięcie z listy użytkowników nastąpi w przypadku stwierdzenia, że dany użytkownik podał przy rejestracjił swój nieczynny ew. nieprawdziwy adres internetowy.

5.Inne
5.1. JWIP.PL zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane na stronie JWIP.PL
5.2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do likwidacji Konta Użytkownika.
5.3. JWIP.PL ma prawo do dokonywania przerw w działaniu strony JWIP.PL
5.4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie JWIP.PL
Klikając odnośnik Rejestracja na dole zgadzasz się na te warunki.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group