Strona Główna

Nasz program

O nas

Forum

Galeria zdjęć

PIONIERZY

Kontakt
Artykuły:
Jan Włodarek
Historia
Sylwetki
Wywiady
Porady
Trening
Dietetyka
Medycyna
Wspomaganie
Sterydy
Ośrodki
RÓŻNE
Statystyka
Odwiedziło nas:
9842148
osób.
Oni są z nami:
Aby poprawić jakość życia


Czas życia społeczeństwa stale się wydłuża – od 1950 do 2013 r. średnia wieku mężczyzn wzrosła o 16 lat i wynosi 73 lata. Wzrasta więc częstotliwość występowania chorób cywilizacyjnych, a jednocześnie społeczna świadomość dotycząca leczenia i potrzeba utrzymania wysokiej jakości życia, w tym seksualnego. Problem z erekcją dotyczy ponad 152 mln mężczyzn na całym świecie i zgłasza go 1/5 pacjentów.

Zdrowie seksualne stanowi integralną częścią dobrostanu, co potwierdziły liczne badania. Ponadto badanie online wskazało na sztywność erekcji jako istotną dla seksualnej pewności siebie mężczyzn. Zaobserwowano istotne zwiększenie poczucia własnej wartości mężczyzn oraz poprawę relacji w związkach seksualnych i pozaseksualnych już po 3 miesiącach leczenia. Ich partnerki też odczuły znaczącą poprawę.Skuteczna erekcja wymaga współdziałania tkanek, układów hormonalnego, naczyniowego i nerwowego. Przy pojawieniu się bodźca psychicznego dochodzi wówczas do rozszerzenia tętnic, rozluźnienia mięśni gładkich i aktywacji mechanizmu żylnookluzyjnego. Zaburzenia erekcji (ang. erectile disfunction, ED) definiuje się jako trwałą lub nawracającą niezdolność mężczyzny do osiągnięcia lub utrzymania erekcji wystarczającej do aktywności seksualnej. Objawy muszą utrzymywać się co najmniej 3 miesiące, chyba że ED jest powiązane z urazem lub zabiegiem operacyjnym. Istotne, by pacjenci sami zgłaszali dyfunkcję.

Przyczyny zaburzeń. Etiologia ED może mieć charakter organiczny, psychogenny lub mieszany. Najczęstsze przyczyny organiczne to zaburzenia sercowo-naczyniowe, neurogenne lub hormonalne. Przyczyną ED może być również uraz prącia, zabieg operacyjny lub niepożądane działania leku. Czynniki psychogenne (20%) prowadzące do ED mogą być:
- neurotyczne (zaburzenia identyfikacji z rolą męską, lęk wobec kobiet, wobec seksu, kompleks małego członka, tłumienie oraz wypieranie negatywnych uczuć do partnerki),
- sytuacyjne (brak intymności, nieatrakcyjność i stresujące zachowania partnerki, brak relacji uczuciowej),
- reaktywne (dotyczy mężczyzn, którzy reagują lękiem na epizodyczne zaburzenia erekcji i nastawiają się na ich powtarzalność),
- masturbacyjne (uwarunkowanie się na silne bodźce dotykowe, specyficzne fantazje, pornografię).

Terapia. Obecnie lek pierwszego wyboru w leczeniu ED to doustne inhibitory fosfodiesterazy PDE5. Pojawiły się po badaniach mechanizmów regulujących pracę mięśni gładkich prącia i zrewolucjonizowały leczenie ED. Pierwsze leki z tej grupy zarejestrowano przed ponad 20 laty, sildenafil w 1998 r., a tadalafil i wardenafil w 2003 r. Najnowszy to awanafil. Są pewne różnice między profilami farmakokinetycznymi i i farmakodynamicznymi tych leków.

W praktyce klinicznej ED zdarzają się komplikacje, które mogą prowadzić do braku odpowiedzi na leczenie. Najważniejsze to m.in.: pogorszenie funkcji śródbłonka lub miażdżyca naczyń krwionośnych, nierozpoznany hipogonadyzm, niewłaściwa edukacja pacjenta, rozwój tolerancji lekowej oraz czynniki psychosocjalne. Należy zwrócić uwagę na interakcje z innymi lekami (leki hipotensyjne) lub przeciwwskazania (azotany).

Jedna z kluczowych metod leczenia – niezależnie od przyczyn zaburzeń erekcji – to psychoterapia seksuologiczna. W przypadku etiologii psychogennej może ona być jedyną formą oddziaływania, a przy etiologii organicznej i mieszanej dopełnia postępowanie medyczne. Terapia psychoseksualna, w zależności od etiologii, obejmuje metody treningowe, psychoterapię indywidualną, partnerską oraz grupową. Odgrywa szczególną rolę w nieodwracalnych zmianach narządu lub w razie nieskutecznego leczenia farmakologicznego. Jej oddziaływanie psychospołeczne polega na usuwaniu zaburzeń zdrowia przez zmianę sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. To leczące doświadczenie, w którego wyniku pacjent zdobywa nową wiedzę, uczy się nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania.

Zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości życia i satysfakcji z życia seksualnego wymaga zaoferowania najlepszego leczenia ED. Przy wyborze terapii przede wszystkim należy zwrócić uwagę na profile skuteczności, bezpieczeństwa leku, czynniki psychogenne i rozważyć szczegółowe oczekiwania pacjenta.

.
Aut. EDYTA IWANECZKO, psycholog, seksuolog, terapeuta i MICHAŁ SZYMAŃSKI, dr n. med., urolog

Rej. 889/MEDYCYNA - 65/2019.07.18/JWIP.PL
JWIP.PL. Dziękujemy Autorom za udostępnienie tego artykułu. Ukazał się w kwartalniku „ Zdrowie Pacjenta” nr 4 (2018 r.) Autorów poprosiliśmy o napisanie artykułu kierowanego do ćwiczących w siłowni nt. „ niekorzystny wpływ anabolików na jakość życia seksualnego".

Nie należy rozpoczynać treningu siłowego pod wpływem środków dopingujących i odurzających. Przed wykonywaniem opisanych tutaj metod treningowych i ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem. Autorzy i właściciel strony JWIP.PL nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki działań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.
Ostatnie Artykuły
Skutki koronawiru...
Święta Wielkiej ...
Zmarł nasz Przyja...
Wspomnienie... Pa...
Rak jądra choroba...
Flesz
Afryka Północna - Tunezja
Afryka Północna - Tunezja
DARIUSZ PACAK PODRÓŻE KSZTAŁCĄ
Na forum
Tylko aktywnych zapraszamy na forum
oraz
do PionierówJeżeli na tej stronie widzisz błąd, napisz do nas.

Jan Włodarek | Historia | Sylwetki | Wywiady | Porady | Trening | Dietetyka | Medycyna | Wspomaganie | Sterydy | Ośrodki | RÓŻNE