Strona Główna

Nasz program

O nas

Forum

Galeria zdjęć

PIONIERZY

Kontakt
Artykuły:
Jan Włodarek
Historia
Sylwetki
Wywiady
Porady
Trening
Dietetyka
Medycyna
Wspomaganie
Sterydy
Ośrodki
RÓŻNE
Statystyka
Odwiedziło nas:
9292557
osób.
Oni są z nami:
Ogólnie o mięśniach. Autor: Piotr Puchalski

Ćwicząc staramy się głównie rozwijać nasze mięśnie i silę. Powtarzamy ruchy i ćwiczenia zalecane nam w kolorowych magazynach dla kulturystów. Niestety większość bywalców siłowni ma mglistą wiedze o budowie i czynnościach organizmu człowieka, bo w tych wydawnictwach temat niedoceniany. Tak więc niektórzy nie wiedzą, że ciało ludzkie składa się z narządów stanowiących zbiór tkanek ułożonych według określonego planu i przystosowanych do określonych czynności, w tym do wykonywania ruchów związanych z treningiem siłowym.

Nasze ciało to grupa narządów, które m.in. zapewniają nam wykonywania skomplikowanych funkcji. Jest wiec budowa i topografia ciała a w niej określony układ narządów. Wyróżniamy w nim układ: kostny, mięśniowy, trawienny, oddechowy, moczowo - płciowy, krążenia i nerwowy.

W kulturystycznych książkach najczęściej jest o układzie mięśniowym, jak na przykład w książkach Stanisława Zakrzewskiego, w których to autor uczy młodych początkujących kulturystów abecadła, tak ważnym, bo elementarnym i dającym podstawę do doskonalenie swoje wiedzy w tym zakresie.
Bez tego ćwicząc siłowo stajemy się robotami bezmyślnie dążącymi - w imię dużej masy - do patologicznej budowy. Zdaję sobie sprawę, że zdobywanie wiedzy to proces długotrwały i w zakresie medycyny o wiele trudniejszy niż machanie ciężarkami, ale kiedyś trzeba zacząć. W tym duchu przedstawiam tu w zarysie ogólną charakterystykę mięśni, licząc, że ona zainspiruje czytelnika JWIP.PL do sięgnięcia po szczegółowe opracowania na ten temat.

Mięśnie charakteryzuje się jako narządy, które pod wpływem bodźców mają zdolność kurczenia się, czyli zmniejszania swojej długości. Ich podział można wyszczególnić mięśnie gładkie, poza kontrolą świadomości, mięsień sercowy i mięśnie zbudowane z włókien poprzecznie prążkowanych kurczących się pod wpływem bodźców, podlegle naszej woli. Ogólna liczba mięśni nie jest ustalona , gdyż nie jest możliwe określenie, czy w niektórych przypadkach dana jednostka mięśniowa jest oddzielnym mięśniem, lub wiązką sąsiedniego mięśnia, z którym jest połączona.

Całościowa waga mięśni w zależności od szkieletu i osobnika waha się od 25 do 35 kg. Jednak pod wpływem ćwiczeń fizycznych, waga ta może wzrosnąć, co mocno przesuwa przemianę materii na korzyść mięśniówki i nie pozostaje bez wpływu na inne narządy. Zabarwienie mięśni z powodu ukrwienia jest w kolorze czerwonym - w zależności od ilości hemoglobiny w mięśniu. Ilość krwi dochodząca do mięśnia jest tym większa, im dany mięsień intensywniej pracuje.

Do miejsca przyczepu mięśnie mogą być przytwierdzane na dwa sposoby: bezpośrednia lub za pośrednictwem ścięgna. W pierwszym przypadku włókna mięśniowe kończą się przytwierdzając do przyczepu. W drugim osłonka łącznotkankowa otaczając mięsień, stanowi jego przedłużenie aż do punktu przyczepu. Kształt ścięgna jest w pewnym stopniu dopasowany do mięśnia natomiast długość do rozległości ruchu w danym stawie. Budowa ścięgna zawsze pozostaje ta sama. Mięsień kurcząc się przenosi za pomocą ścięgna swe mechaniczne działanie na kościec (w zależności od miejsca przyczepienia mięśnia). Rozróżnia się mięśnie jednostawowe, dwustawowe lub wielostawowe. Mięśnie wykonują także pracę statyczną przy ustalaniu stawów. Odnosi się to do pracy ludzkiej z ustabilizowaniem różnych części ciała i stawów. Sam ruch mięśni wiąże się z współpracą synergistów, czyli mięśni współdziałających oraz antagonistów - grupy mięśni przeciwnych.

Przedstawiając ten krótki tekst , mam nadzieję, że jego kontynuacja w postaci dyskusji nastąpi na Forum JWIP.PL. Liczę też na uwagi i propozycje, za które będę szczerze wdzięczny.
Autor: Piotr Puchalski, sierpień 2008 r.
Nie należy rozpoczynać treningu siłowego pod wpływem środków dopingujących i odurzających. Przed wykonywaniem opisanych tutaj metod treningowych i ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem. Autorzy i właściciel strony JWIP.PL nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki działań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.
Ostatnie Artykuły
Zmarł nasz Przyja...
Wspomnienie... Pa...
Rak jądra choroba...
Wszystkich Święty...
Aby poprawić jako...
Flesz
Jewgeni Kołtun i Irena Dawidowa (Rosja)
Jewgeni Kołtun i Irena Dawidowa (Rosja)
GOŚCIE
Na forum
Tylko aktywnych zapraszamy na forum
oraz
do PionierówJeżeli na tej stronie widzisz błąd, napisz do nas.

Jan Włodarek | Historia | Sylwetki | Wywiady | Porady | Trening | Dietetyka | Medycyna | Wspomaganie | Sterydy | Ośrodki | RÓŻNE