Strona Główna

Nasz program

O nas

Forum

Galeria zdjęć

PIONIERZY

Kontakt
Artykuły:
Jan Włodarek
Historia
Sylwetki
Wywiady
Porady
Trening
Dietetyka
Medycyna
Wspomaganie
Sterydy
Ośrodki
RÓŻNE
Statystyka
Odwiedziło nas:
9955692
osób.
Oni są z nami:
Lekarstwo na kryzys? Porozumienie "Solidarność" - TKKF. Aut J. Włodarek


Na początku lat 80. ubiegłego stulecia perspektywy rozwoju w kraju kultury fizycznej, a szczególnie rekreacji w środowisku ludzi pracy rysowały się na przyszłość w ciemnych barwach. I o tym jest mój artykuł pt. „Niektóre problemy kultury fizycznej w latach 1980 - 1982”, umieszczony w JWIP.PL.

Problemy do nie pokonania piętrzyły się wówczas między innymi przed Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, w którym funkcjonowała kulturystyka rekreacyjna i wyczynowa, uprawiana w ogniskach zakładowych i miejskich.

Fatalna sytuacja ekonomiczna kraju, żywiołowo i nie do końca przemyślane działania wymuszone radykalną odnową również w kulturze fizycznej, wymagały konieczności dokonania szybkich zmian organizacyjnych i zasad finansowania kultury fizycznej, a szczególnie dotychczas wspieranej przez zakłady pracy. Pod koniec 1981 roku Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, reprezentowane przez Mariana Błoniarczyka z Prezydium KKP NSZZ „Solidarność” oraz Andrzeja Piłata – prezesa Zarządu Głównego TKKF podpisał porozumienie, które zakładało współdziałanie tych organów oraz podległych im jednostek, głównie w zakresie rozwoju rekreacji fizycznej w środowisku ludzi pracy i rodzin pracowniczych.


Strony porozumienia przyjęły na siebie następujące zobowiązania ( podaję za redakcją „Rekreacji Fizycznej”, z 1981 roku).:
- NSZZ „Solidarność” powołując Związkową Organizację Kultury Fizycznej uznaje zakładowe ogniska TKKF za jej wyspecjalizowaną komórkę;
- zakładowe ognisko TKKF prowadząc działalność dla pracowników i ich rodzin realizować będzie program Związkowej Organizacji Kultury Fizycznej:
- TKKF prowadzić będzie na rzecz Związkowej Organizacji Kultury Fizycznej w środowisku pracy analizę potrzeb w zakresie działalności programowej;
- Związkowa Organizacja Kultury Fizycznej korzystać będzie z poradnictwa TKKF w zakresie szkolenia organizatorów i instruktorów dla potrzeb zakładów pracy;
- zakładowe ogniska TKKF uzyskiwać mogą środki na swoją działalność programową z działu usług związkowych Miejskiego Związkowego Klubu Sportowego „Solidarność”;
- NSZZ „Solidarność” w ramach zawartego porozumienia stwarzać będzie sprzyjające warunki do organizacyjnego rozwoju ognisk TKKF.

Wynik tego współdziałania był iluzoryczny, gdyż nie uwzględniały, że wkrótce nastanie okres transformacji gospodarczo – politycznej, a one zaczną szukając oszczędności i pozorować wspomaganie kultury fizycznej. o czym jest w wspomnianym moim artykule.
Po upływie następnych kilku lat nastąpiła globalna prywatyzacja zakładów pracy lub ich likwidacja, a tym samym rozpadły się zakładowe ogniska. Przerwany został strumień pomocy finansowej ze środków budżetowych na działalność statutową w tym na płace pracowników TKKF. Wynikiem tego większość statutowych ognisk ulegało likwidacji. Rozsypały się nadmiernie rozbudowane struktury organizacyjne.

Na przykład w Warszawie dzielnicowe Zarządy oraz Zarząd Stołeczny TKKF.
Z ognisk prowadzących zespoły ćwiczeń kulturystycznych istnieją jeszcze m.in.: „Syrenka”, „Herkules”, „Błyskawica”, „Grochów”, które nie mają własnych obiektów. Utrzymują się „na powierzchni” tylko z opłat pobieranych przede wszystkim od osób korzystających z siłowni. Zawęża to im spełnianie statutowych obowiązków sprowadzonych tylko do kulturystyki, jak również z wyjątkiem „Błyskawicy” uniemożliwia wyjścia z piwnicznych siłowni, w których są od ponad 45 lat. W innych miastach nieliczne siłownie TKKF są w podobnej sytuacji.

Można przyjąć, że od początku lat 90. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (które powstało w 1957 roku), stawało się stopniowo marginalnym stowarzyszeniem w krajowej kulturze fizycznej. Dziwnym trafem zbiegło się to z powołaniem związków sportowych: karate, skibobów, kulturystyki- sportów które był skupione w TKKF. A o tym, że 32 lata temu było wspomniane porozumienie w zakresie kultury fizycznej nikt dziś prawie nie pamięta. Może z wyjątkiem Mieczysława Borowego ówczesnego działacza ZSMP, długoletniego i panującego obecnie prezesa Zarządu Głównego TKKF oraz „aktywistów” tworzących akt porozumienia.
Autor: Jan Włodarek, luty 2013 r.
Rej.685./J.W. – 64/ 2013.02.09/ JWIP.PL
Aktualizacja: 2013.03.04/ JWIP.PLNie należy rozpoczynać treningu siłowego pod wpływem środków dopingujących i odurzających. Przed wykonywaniem opisanych tutaj metod treningowych i ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem. Autorzy i właściciel strony JWIP.PL nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki działań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.
Ostatnie Artykuły
Skutki koronawiru...
Święta Wielkiej ...
Zmarł nasz Przyja...
Wspomnienie... Pa...
Rak jądra choroba...
Flesz
 Długie wędrówki, 2008 r.
Długie wędrówki, 2008 r.
BOGDAN KASZUBA
Na forum
Tylko aktywnych zapraszamy na forum
oraz
do PionierówJeżeli na tej stronie widzisz błąd, napisz do nas.

Jan Włodarek | Historia | Sylwetki | Wywiady | Porady | Trening | Dietetyka | Medycyna | Wspomaganie | Sterydy | Ośrodki | RÓŻNE